Důležitost omega3 v těhotenství

Úvod

Omega-3 mastné kyseliny jsou esenciální a lze je získat pouze z potravy, jsou rozhodující pro vývoj plodu a mohou být také důležité také pro načasování těhotenství a porodní váhu dítěte. Většina těhotných žen pravděpodobně nedostává dostatek omega-3 mastných kyselin, kvůli hlavnímu zdroji -tj mořským plodům.

Dvě PUFA, kyselina arachidonová (AA) a kyselina dokosahexaenová (DHA), jsou rozhodující pro růst a vývoj centrálního nervového systému jan nenarozeného dítěte a kojence. Během posledního trimestru plod nashromáždí přibližně 50 až 70 mg DHA denně. Příjem DHA matkou i cirkulující koncentrace DHA jsou důležitými determinanty koncentrací DHA v krvi dítěte.

V článku se přesně uvádí "Přestože je výzkum specifických procesů ovlivněných těmito PUFA stále v plenkách, existuje dostatek porozumění, aby bylo možné vyvodit závěry a učinit doporučení ohledně stravovacího příjmu (omega-3) během perinatálního období. Pro účely tohoto přehledu se zaměřujeme především na omega-3 mastné kyseliny, DHA a kyselinu eikosapentaenovou (EPA) a omega-6 mastnou kyselinu, AA. Uvádíme informace o tom, jak absolutní a relativní koncentrace těchto mastných kyselin ovlivňují výsledek těhotenství a vývoj plodu."

Za zmínku stojí, že protože pouze asi 4% až 11% DHA je zpětně převedeno na EPA, tak pak těhotné ženy, které užívají pouze doplňky DHA, bez jakéhokoli dietního EPA, nemusí být schopno vytvořit správnou rovnováhu eikosanoidů a může omezit transport a příjem DHA do buněk plodu.

Klinické studie

V článku si můžete přečíst o prvních studiích dánských vědců na začátku 80 let minulého století. Kdy zjisitili, že děti narozené ženám z Faerských ostrovů jsou o 194g těžší a těhotenství trvá o 4 dny déle, než u žen z Dánska. Důvod? Fearská dieta obsahuje mnohem více omega-3 než dánská. Další skandinávská studie potvrdila, že zdravé těhotné ženy, které užívaly přibližně 1 g DHA denně z doplňku, byly schopny dodat plodu podstatně více DHA než ženy, kterým nebyly podávány žádné doplňky. A hlavně, co tato studie zjistila, a co je asi nejdůležitější, o 4 roky později, když tito autoři hodnotili stejnou norskou skupinu kojenců, dospěli k závěru, že děti měly vyšší skóre duševního zpracování, když se narodily matkám doplněným olejem z tresčích jater (bohatým na EPA a DHA, omega-3 PUFA ) během těhotenství a kojení ve srovnání s dětmi matek, kterým byl podáván kukuřičný olej (bohatý na kyselinu linolovou, omega-6 PUFA).

Ve stejném duchu australská skupina také zkoumala kognitivní schopnosti kojenců v podobné studii a dospěla k podobným výsledkům. Této studie se zúčastnilo 98 žen a od 20 týdne těhotenství do porodu byly náhodně vybráno, která bude užívat rybí olej (2,2 g DHA a 1,1 g EPA) / den) nebo olivový olej. Při narození měli kojenci od matek ve skupině s doplňkem rybího oleje vyšší hladiny DHA a EPA a nižší hladiny AA v krvi v pupeční šňůře ve srovnání s dětmi narozenými matkám ve skupině s doplňkem olivového oleje. Při hodnocení ve věku 2,5 roku měly děti ve skupině s doplňkem rybího oleje vyšší skóre pro koordinaci očí a rukou ve srovnání s dětmi ve skupině s olivovým olejem. V této studii, stejně jako v jiných, skóre koordinace očí a rukou a další testy duševní ostrosti korelovaly s hladinami omega-3 (EPA a DHA) v erytrocytech pupečníkové krve a nepřímo korelovaly s hladinami omega-6 (AA).

Důležité body

  • Kyselina dokosahexaenová (DHA) je hlavním strukturním tukem v lidském mozku a očích, což představuje přibližně 97% všech tuků omega-3 v mozku a 93% všech tuků omega-3 v sítnici. Což koresnponduje se zdravotními tvrzeními schválenými EFSA
    • denní dávka DHA od určité výše přispívá k normální mozkové funkci
    • denní dávka DHA od určité výše podporuje zdravou a normální funkci očí
  • DHA je obzvláště důležitá pro vývoj mozku a sítnice plodu během třetího trimestru a až 18 měsíců života
  • omega-3 mastná kyselina eikosapentaenová (EPA) může hrát důležitou roli v transplacentárním transportu DHA a intracelulární absorpci

Zdroje informací

1 Omega-3 Fatty Acid Supplementation During Pregnancy - Doplňování omega3 během těhotenství (2008)
2 Maternal DHA Status during Pregnancy Has a Positive Impact on Infant Problem Solving: A Norwegian Prospective Observation Study - Stav mateřské DHA během těhotenství má pozitivní dopad na řešení problémů kojenců: Norská prospektivní pozorovací studie (2018)
3 Maternal supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids during pregnancy and lactation augments children's IQ at 4 years of age - Suplementace omega-3 mastnými kyselinami s velmi dlouhým řetězcem během těhotenství a kojení zvyšuje IQ dětí ve věku 4 let (2003)
Zpět